marți, 28 iunie 2016

ANRE a prezentat raportul de activitate al instituției pe anul 2015

In data de 28 iunie a avut loc ședința Comisiilor reunite ale Parlamentului României, în cadrul căreia conducerea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei a prezentat raportul de activitate al instituției pe anul 2015.Iata câteva din principalele realizări prezentate:

La 1 ianuarie 2015, s-a finalizat procesul de liberalizare a pieței interne de gaze naturale pentru clienții noncasnici

-         Comitetul de reglementare  a emis 779 decizii, 27 de avize și 180 de ordine

-         Volumul tranzacțiilor cu energie electrică derulate pe piața concurențiala a crescut cu 34,5% comparativ cu cel realizat în anul 2014

-         Scăderea cu 6,8 %  a tarifului mediu de transport, începând cu 1 iulie 2015, față de tariful aprobat pentru perioada tarifară 1 iulie 2014 – 30 iunie 2015

-         Tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice,  au scăzut (variație de - 11,35 % la înaltă tensiune, - 11,90 % la medie tensiune, - 12,84 % la joasă tensiune, relevant pentru clienții casnici)

-         Până la 31 decembrie 2015, ANRE a acreditat capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată totală de 4.662 de MW. Din total, 2.931 de MW sunt turbine eoliene, 1.296 — panouri fotovoltaice și 106,5 MW — biomasă, biogaz și gaz de fermentare a deșeurilor

-         Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate în rețele de producătorii dispecerizabili și nedispecerizabili conform rezultatelor procesului de realizare a etichetei naționale de energie electrică a fost următoarea: hidro – 27,36%, cărbune – 26,89%, nuclear -17,83%, gaz – 13,68%, eolian – 11,03%, solar – 2,34%, biomasă – 0,72%, păcură – 0,06%

-          Numărul de clienți care și-au exercitat dreptul de alegere a furnizorului de gaze naturale a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2015, ca urmare a liberalizării totale a pieței interne de gaze naturale pentru clienții noncasnici la data de 1 ianuarie 2015 ( de la de la 10,558 în 2014 la 188,156 în 2015)

-          În cursul anului 2015 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 3625 de  petiţii, formulate de către persoane fizice şi juridice beneficiare/solicitante a serviciilor prestate de către operatorii economici din sectoarele energiei electrice şi gazelor naturale

-         În urma acțiunilor de control au fost întocmite 828 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, 11 pentru persoane fizice și 817 pentru agenții economici, fiind aplicate amenzi în cuantum total de 40.151.000 lei. Concomitent cu măsurile contravenţionale principale mai sus enumerate, au fost făcute propuneri pentru aplicarea de măsuri complementare pentru suspendarea, unor categorii de activităţi, la 8 agenţi economici

-         În anul 2015, din numărul total de dosare finalizate în anul 2015 (respectiv de 111), 90% din acestea au fost soluţionate favorabil ANRE

-          Toate plângerile contravenționale formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor care au fost soluționate în curul anului 2015 au fost favorabile ANRE.