miercuri, 23 octombrie 2019

Despre inițiere


Inițierea se poate spune că face parte din coordonatele oricărei existențe umane autentice și aceasta din cel puțin două motive: pe de o parte, pentru că orice viață presupune crize profunde, încercări, suferință, iar pe de altă parte, indiferent de gradul de împliniri la care a ajuns, la un moment dat, orice om își vede viața eșuată în complexul de trăiri sociale. În astfel de momente de deznădejde numai o singură speranță pare să ofere o soluție, aceea de a-și lua viața de la capăt. Dacă îndrăznesc să spun că inițierea constituie o dimensiune specifică a existenței umane este pentru că numai ea conferă morții o viziune pozitivă, aceea de a pregăti noua renaștere spirituală.
Inițiere este un cuvânt care provine din latinescul “iniţium”, cu sensul de intrare sau început. Ambele sensuri s-au păstrat în actul inițierii care reprezintă: pe de o parte, intrarea într-un anumit grup esoteric sau de breaslă, iar pe de altă, parte presupune începutul unei vieți noi, unei conviețuiri cu realitățile sociale.
Procesul inițierii este străvechi, după unii cercetători. De altminteri, neoliticul este epoca din care provin primele dovezi despre existența riturilor de inițiere la scară mondială. Înmormântarea cadavrelor în poziția fetusului și colorarea lor cu ocru sunt indicii clare despre existența unei inițieri la oamenii paleoliticului, pentru că arată două  lucruri esențiale: identificarea morții cu nașterea și rolul privilegiat al sângelui, considerat substanța vitală.
Importanța și persistenta ritualelor de inițiere necesită o explicație. Este vorba despre funcția acestor acțiuni. Prin inițiere, individul dobândea cunoștințe și deprinderi precum:
- aflarea miturilor colectivității și felul ei de a interpreta existenţa;
- dobândea abilitatea necesară pentru a exercita o profesie/meşteşug;
- dobândea iluminarea morală.
În opinia mea, ințierea este o punte de legătură între stări diferite, o probă care marchează trecerea de la o dimensiune a existenței la alta. Procesul inițiatic permite întelegerea și acceptarea pentru individ a noului Eu care se va naște din această transformare. Proba inițierii reprezintă înfrângerea eului blazat, viciat, incomplet. Astfel, omul învață să se cunoască cu adevărat prin marile încercări pe care le înfruntă în decursul vieții sale, prin înfrângerea egoului și a patimilor sale, prin acceptarea metamorfozei, prin nimicirea simbolică a Eului și ridicarea unui spirit nou, regenerat și puternic.


luni, 14 octombrie 2019

În calendarul ortodox, astăzi, este sărbătorită Sfânta Parascheva.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, şi a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. Pe când avea 10 ani, a auzit cuvintele Domnului: „Mergi, vinde averile tale, apoi vino de urmează Mie!” Aşa a făcut!
Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic-ajutătoare şi mult-folositoare, credincioşii ortodocşi, mai ales românii, bulgarii, sârbii şi grecii, o cinstesc cu multă evlavie.
În anul 1235, moaştele Sfintei au fost luate de împăratul Ioan Asan al II-lea, al românilor şi bulgarilor (1218-1241), şi au fost aşezate cu cinste la Târnovo. Mai târziu, în anul 1393, au fost strămutate la Belgrad, şi, apoi, în 1521, au fost aduse la Constantinopol, la biserica Patriarhiei. Aceste moaşte, mai pe urmă, le-a adus Voievodul Vasile Lupu (1634-1653) din Constantinopol la Iaşi, în Moldova, la minunata lui ctitorie, Mănăstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, în anul 1641. Sfintele moaşte au fost dăruite Moldovei de patriarhul Constantinopolului Partenie I (1639-1644), ca recunoştinţă pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei ecumenice. Astăzi, moaştele Sfintei Parascheva se află în Catedrala mitropolitană din Iaşi.

Despre Pelerinaj

Pelerinajul este o călătorie ce are ca destinaţie un loc sfânt sau un centru spiritual. Aşa cum înteleg eu, termenul exprimă parcurgerea unui spaţiu şi a unui timp sacru, în scopul unei purificări religioase. Un fel de transcendenţă sfinţitoare. Este o poartă deschisă şi o cale care permite întâlnirea cu forţe supranaturale sau cu realităţi sacre şi nu de puţine ori oferă credincioşilor o reînoire a credinţei. Este o experienţă deosebită a vieţii religioase, în acelaşi timp individuală şi colectivă.


miercuri, 9 octombrie 2019

luni, 30 septembrie 2019

Cooperare și Asistență între ANRE România și ANRE Moldova

În data 26 septembrie 2019 a fost semnat Programul de Cooperare și Asistență între Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din România. Documentul a fost semnat de Veaceslav Untila, Director general al ANRE a Republicii Moldova, și Dumitru Chiriță, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din România, care s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Din delegaţia română au mai făcut parte domnul Radu Bădiță, Secretar general, şi domnul Marius Vladu, Director – Direcţia relaţii internaţionale, comunicare, relaţia cu parlamentulProgramul are ca obiectiv dezvoltarea și intensificarea pe multiple planuri a cooperării bilaterale, în vederea preluării celor mai bune practici în reglementarea sectorului energetic, precum și implementarea standardelor europene și internaționale în următoarele domenii de responsabilitate: sectorul electroenergetic, sectorul gazelor naturale, sectorul termoenergetic, licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate, probleme juridice și de protecție a consumatorilor, supravegherea energetică, domeniul tehnologiilor informaționale (IT), cooperare internațională și comunicare.