luni, 14 octombrie 2019

În calendarul ortodox, astăzi, este sărbătorită Sfânta Parascheva.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, şi a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. Pe când avea 10 ani, a auzit cuvintele Domnului: „Mergi, vinde averile tale, apoi vino de urmează Mie!” Aşa a făcut!
Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic-ajutătoare şi mult-folositoare, credincioşii ortodocşi, mai ales românii, bulgarii, sârbii şi grecii, o cinstesc cu multă evlavie.
În anul 1235, moaştele Sfintei au fost luate de împăratul Ioan Asan al II-lea, al românilor şi bulgarilor (1218-1241), şi au fost aşezate cu cinste la Târnovo. Mai târziu, în anul 1393, au fost strămutate la Belgrad, şi, apoi, în 1521, au fost aduse la Constantinopol, la biserica Patriarhiei. Aceste moaşte, mai pe urmă, le-a adus Voievodul Vasile Lupu (1634-1653) din Constantinopol la Iaşi, în Moldova, la minunata lui ctitorie, Mănăstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, în anul 1641. Sfintele moaşte au fost dăruite Moldovei de patriarhul Constantinopolului Partenie I (1639-1644), ca recunoştinţă pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei ecumenice. Astăzi, moaştele Sfintei Parascheva se află în Catedrala mitropolitană din Iaşi.

Despre Pelerinaj

Pelerinajul este o călătorie ce are ca destinaţie un loc sfânt sau un centru spiritual. Aşa cum înteleg eu, termenul exprimă parcurgerea unui spaţiu şi a unui timp sacru, în scopul unei purificări religioase. Un fel de transcendenţă sfinţitoare. Este o poartă deschisă şi o cale care permite întâlnirea cu forţe supranaturale sau cu realităţi sacre şi nu de puţine ori oferă credincioşilor o reînoire a credinţei. Este o experienţă deosebită a vieţii religioase, în acelaşi timp individuală şi colectivă.


miercuri, 9 octombrie 2019

luni, 30 septembrie 2019

Cooperare și Asistență între ANRE România și ANRE Moldova

În data 26 septembrie 2019 a fost semnat Programul de Cooperare și Asistență între Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din România. Documentul a fost semnat de Veaceslav Untila, Director general al ANRE a Republicii Moldova, și Dumitru Chiriță, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din România, care s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Din delegaţia română au mai făcut parte domnul Radu Bădiță, Secretar general, şi domnul Marius Vladu, Director – Direcţia relaţii internaţionale, comunicare, relaţia cu parlamentulProgramul are ca obiectiv dezvoltarea și intensificarea pe multiple planuri a cooperării bilaterale, în vederea preluării celor mai bune practici în reglementarea sectorului energetic, precum și implementarea standardelor europene și internaționale în următoarele domenii de responsabilitate: sectorul electroenergetic, sectorul gazelor naturale, sectorul termoenergetic, licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate, probleme juridice și de protecție a consumatorilor, supravegherea energetică, domeniul tehnologiilor informaționale (IT), cooperare internațională și comunicare.miercuri, 8 martie 2017

Ziua Mondială a Protecției Consumatorilor - Mesajul adresat InfoCons

 
Consumatorii de energie electrică și gaze naturale au drepturi și obligații, sunt protejați legal în relația contractuală cu furnizorii, dar mai ales au dreptul la o informare corectă care să le asigure protecție și siguranță. În contextul instituirii şi funcţionării unei pieţei interne europene de energie, asigurarea evoluţiei cadrului de reglementare specific sectorului energetic pentru a răspunde noilor cerinţe europene privind drepturile consumatorilor de energie şi responsabilizarea operatorilor economici în relaţia cu aceştia, constituie una din preocupările majore ale ANRE.
Din perspectiva intereselor consumatorilor şi în vederea consolidării drepturilor acestora, ANRE a elaborat o serie de reglementări menite să completeze cadrul de reglementare existent privind protecția consumatorilor, cu scopul responsabilizării operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi a gazelor naturale, astfel încât creşterea calităţii serviciilor oferite să devină una dintre principalele priorităţi ale acestora.
Rolul ANRE este acela de garant al asigurării echilibrului între interesele consumatorilor (care doresc să se asigure că le sunt oferite produse şi servicii în condiţii de siguranţă, la preţuri rezonabile) şi ale operatorilor (ce vor să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru de reglementare predictibil, care să le permită realizarea investiţiilor asumate si obţinerea unui profit rezonabil).
În vederea consolidării drepturilor consumatorilor, ANRE a instituit o serie de prevederi în reglementările sale iar principalele se referă la: procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, acordarea de compensaţii în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut în contractul de furnizare, simplificarea facturii de energie electrică şi de gaze naturale precum şi informarea clienţilor finali, având în vedere importanţa pe care această activitate o are în asigurarea protecţiei acestora.
Din grijă pentru consumator, ANRE a elaborat un nou Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, care are ca scop informarea corectă a clienţilor finali de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.
Un consumator informat este protejat iar ANRE sprijină activitatea de informare şi dialogul susţinut prin intermediul emiterii de reglementări transparente şi predictibile.

Marius Vladu, Director Direcţia Comunicare, Cooperare şi Relaţia cu Parlamentul ANRE 

www.infocons.ro