miercuri, 21 decembrie 2016

Adevărul despre independența autorităților de reglementare în domeniul energiei din EuropaConsiliul Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER) a publicat raportul ”privind garantarea independenței autorităților de reglementare”. Potrivit acestuia, CEER constată că reglementările UE privind independența reglementatorilor în domeniul energiei nu au fost implementate integral.
Raportul CEER analizează competențele și sursele de finanțare ale autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, precum și independența, responsabilitatea și transparența acestora.
Deficiențele identificate în independența politică a autorităților naționale de reglementare din Europa
Legislația europeană în domeniul energiei (cel de-al Treilea Pachet Energetic) prevede ca toate autoritățile de reglementare în domeniul energiei să fie independente față de industrie și guvern. În raportul publicat, CEER constată că, în unele state membre UE, legislația privind independența autorităților de reglementare nu a fost implementată integral.
În timp ce majoritatea deciziilor autorităților de reglementare sunt obligatorii și definitive, CEER constată că în 5 din cele 29 de țări examinate, autoritățile de reglementare pot primi indicații de la Guvern privind deciziile de reglementare pe care le emit. Mai mult, în 11 țări, bugetele autorităților de reglementare au nevoie de aprobare guvernamentală sau în alte situații, Guvernul poate plafona contribuțiile bănești percepute de autoritățile de reglementare.
Insistând asupra necesității independenței autorităților de reglementare, Președintele CEER, Lord Mogg, a declarat:
”Supravegherea independentă a procesului de reglementare presupune ca autoritățile de reglementare în domeniul energiei să fie împuternicite să acționeze independent de interesele pieței și de cele politice. Aceste elemente esențiale au fost consacrate de legislația în vigoare în domeniul energiei emisă de UE și trebuie implementate în toate statele membre UE.”
Privind în perspectivă, CEER va examina propunerile legislative ale Comisiei Europene privind ”Energia curată pentru toți europenii” care au în vedere, printre altele, asigurarea că independența autorităților de reglementare în domeniul energiei este garantată și, acolo unde este cazul, consolidată.


http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Cross-Sectoral/2016/C16-RBM-06-03_SafeguardingNRAIndependence_PUBLIC-13-Dec-2016.pdf